ตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ


เข้าสู่ระบบ


จำฉันไว้ในระบบ
เข้าสู่ระบบ
ตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ใหม่
ลืมรหัสผ่าน
SELECT COUNTRY: (CURRENT: THAILAND)
ASIA
INDONESIA MALAYSIA
PHILIPPINES SINGAPORE
THAILAND VIETNAM
CHINA INDIA
SELECT LANGUAGE:
THAI
ENGLISH

คุณค่า S.T.A.R.

คุณค่าหลักของ Jr. NBA – ทักษะในการใช้ชีวิตที่จะมีผลกระทบต่อกีฬาและชีวิตประจำวัน

SPORTSMANSHIP

ความมีน้ำใจนักกีฬา
o กระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน แต่ด้วยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
o ความยุติธรรม: ปฏิบัติกับผู้เล่นทุกคนด้วยความยุติธรรม แต่ปรับเปลี่ยนสไตล์ให้เข้ากับบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล

TEAMWORK

ทีมเวิร์ค
o เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกัน
o มีความรับผิดชอบ แสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
o การเป็นส่วนหนึ่งของทีมคือการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ

POSITIVE ATTITUDE

ทัศนคติแง่ดี
o นี่คือเกม ดังนั้นจงทำมันให้สนุก!
o E ทั้งสาม อันได้แก่ Encouragement (การโน้มน้าว) Energy (พลังงาน) และ Enthusiasm (ความกระตือรือร้น) เป็นสิ่งที่สำคัญ
o จงอดทน! การเรียนรู้เกมต้องอาศัยเวลา นักกีฬาสมัครเล่นอาจมีทักษะในระดับที่แตกต่างกัน

RESPECT

ความเคารพ
o เคารพเกม เคารพกติกา เคารพผู้อื่น
o เป็นทูตสันตวไมตรีของเกม
o จงตรึกตรองและเรียกร้องสิ่งเดียวกันจากเพื่อนร่วมทีมของคุณ