ตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ


เข้าสู่ระบบ


จำฉันไว้ในระบบ
เข้าสู่ระบบ
ตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ใหม่
ลืมรหัสผ่าน
SELECT COUNTRY: (CURRENT: THAILAND)
ASIA
INDONESIA MALAYSIA
PHILIPPINES SINGAPORE
THAILAND VIETNAM
CHINA INDIA
SELECT LANGUAGE:
THAI
ENGLISH

ภาพรวม

Jr. NBA คือ โปรแกรมการเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนอย่างเป็นทางการของ NBA Jr. NBA เป็นโปรแกรมฟรีสำหรับสมาชิกองค์กร/ลีกบาสเกตบอลเยาวชนและโรงเรียน ที่มีอยู่เดิม การเป็นสมาชิกจะช่วยกระตุ้นและสนับสนุนการมีส่วนร่วมด้านบาสเกตบอลเยาวชนและพัฒนาประสบการณ์ด้านบาสเกตบอลของเยาวชนโดยรวมให้ดีขึ้น Jr. NBA มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรักในเกมการแข่งขันบาสเกตบอลตลอดชีวิตทั้งใน เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงด้วยการสอนให้พวกเขารู้จักพื้นฐาน ของกีฬาชนิดนี้ และในขณะเดียวกันยังคงรักษาค่านิยมหลัก ได้แก่ การทำงานเป็นทีม ความเคารพ และความมีน้ำใจนักกีฬาเอาไว้


ปรัชญา

ปรัชญาของ Jr. NBA คือ การแบ่งปันเกมบาสเกตบอลกับเยาวชนทั่วโลกโดยการสอนทักษะ ค่านิยม และความมีสุขภาพดีในสภาพแวดล้อมที่สนุกสนานและสร้างสรรค์ แนวทางแบบองค์รวมของ Jr. NBA มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของบาสเกตบอลเยาวชน สอนบทเรียนชีวิต และให้เยาวชนใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและมีพลานามัยที่ดี Jr. NBA เชื่อว่าปรัชญานี้จะนำไปสู่การพัฒนาผู้เล่นและบุคลาการด้านบาสเกตบอลอย่าง รอบด้านและสมบูรณ์

หลักปรัชญาของ Jr. NBA จะแสดงให้เห็นในหลักสูตรของเราผ่านทาง ABCD ของ Jr. NBA ABCD ของ Jr. NBA คือ รากฐานที่สำคัญของหลักสูตรและเป็นตัวกำหนดสิ่งที่ Jr. NBA ยืนหยัด องค์ประกอบแต่ละข้อของ ABCD ของ Jr. NBA มีความสำคัญเท่าเทียมกันและทำงานร่วมกับ องค์ประกอบอื่น ๆ เพื่อพัฒนาผู้เล่นและบุคลากรด้านบาสเกตบอลให้มีความรอบรู้ โปรดดู ABCD ของ Jr. NBA ด้านล่าง

สนุกสนานตลอดเวลา (Always Fun)
เรารักเกมการแข่งขันบาสเกตบอลเพราะเหตุผลที่สำคัญที่สุด คือ มันสนุก! บาสเกตบอลควรมีความสนุกสนานในทุกระดับ และเมื่อผู้เล่นของ Jr. NBA มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง ความเข้าใจเกี่ยวกับความสนุกสนานจะเกิดขึ้นด้วย ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นผู้เล่นที่เพิ่งลงเป็นครั้งแรกในขณะที่พวกเขาเรียนรู้การเลี้ยงบอล หรือการช่วยเด็กผู้ชายตัวเล็ก ๆ ตั้งเป้าหมาย เกมการเล่นควรมุ่งไปที่ความสนุกสนานอยู่เป็นนิจ ความสนุกสนานเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร Jr. NBA เสมอ

การสร้างทักษะ (Building skills)
การสร้างทักษะด้านบาสเกตบอล คือ ส่วนที่จำเป็นมากของการเรียนรู้ เกมการแข่งขัน Jr. NBA ตระหนักดีว่าการพัฒนาทักษะคือขั้นตอนที่มี ความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับผู้เล่นเยาวชน Jr. NBA จะใช้รายการ ตรวจเช็คความก้าวหน้าทางทักษะซึ่งช่วยให้ผู้เล่นก้าวหน้าโดยอาศัย ระดับของพัฒนาการ

เมื่อผู้เล่นของ Jr. NBA มีความเชี่ยวชาญในทักษะต่าง ๆ และมีความก้าวหน้าในหลักสูตร ทักษะในหมวดต่าง ๆ จะอยู่ในระดับที่สูงขึ้น วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เล่นของ Jr. NBA มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความสุขไปกับการสนับสนุนเชิงบวกเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในทักษะใหม่ ๆ

การบ่มเพาะค่านิยม (Cultivating values)
เกมการแข่งขันบาสเกตบอลจะช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เรียนรู้บทเรียนชีวิตมากมายนับไม่ถ้วน บทเรียนที่ได้จากหลักสูตร Jr. NBA จะติดตัวผู้เล่นไปตลอดชีวิต ดังนั้น Jr. NBA จึงให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะค่านิยมหลักเหล่านี้ตลอดทั้งโปรแกรม

หลักการสำคัญของปรัชญา Jr. NBA คือ การนำความหมายของการสร้างลักษณะเฉพาะตัวมาใส่ไว้ในทุกการฝึกซ้อม นอกจากนี้ยังมีการสอนเกี่ยวกับค่านิยมในสถานการณ์ที่ไม่ได้มีการจัดเตรียมล่วงหน้า และเราสนับสนุนให้โค้ชของเราน้อมรับโอกาสเหล่านั้นด้วยเช่นกัน บทเรียนเรื่องลักษณะ เฉพาะตัวของ Jr. NBA เป็นอะไรที่มากกว่าสนามแข่งขันและจะช่วยผู้เล่นเยาวชนในด้านอื่น ๆ ของชีวิตอย่างไม่ต้องสงสัย

การพัฒนาการมีสุขภาพที่ดี (Developing Wellness)
หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดของเกมบาสเกตบอล คือ การส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีในมิติต่าง ๆ ของชีวิต Jr. NBA ปรารถนาที่จะจัดการ ให้การศึกษา และส่งเสริมให้ผู้เล่นเยาวชนมีสุขภาพที่ดีในแต่ละด้านเหล่านี้

Jr. NBA เชื่อมั่นว่า การพัฒนาไปเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมมีความสำคัญมากกว่าการพัฒนาไปเป็นเพียงผู้เล่นบาสเกตบอล ไม่ว่าจะเป็นความ เข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับโภชนาการหรือการเรียนรู้ทักษะการบริหารเวลา สาระสำคัญเรื่องการมีสุขภาพที่ดีจะได้รับการนำมาปรับใช้ตลอดทั้งหลักสูตร


เส้นทางของ Jr. NBA

เส้นทางของ Jr. NBA ได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยให้ผู้เล่น ผู้ปกครอง โค้ช และองค์กรต่าง ๆ มีความเข้าใจที่ดีขึ้นถึง ขั้นตอนการพัฒนา

เส้นทางของ Jr. NBA คือ ความก้าวหน้าตามพัฒนาการโดยขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญในทักษะใหม่ ๆ ของผู้เล่นก่อนที่จะก้าวไปยังระดับถัดไป เส้นทางการพัฒนาของ Jr. NBA ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุของผู้เล่น แต่ขึ้นอยู่กับฝีมือในทักษะที่สำคัญ


เส้นทางของ Jr. NBA แบ่งออกเป็นสี่ระดับ


มือใหม่
เริ่มต้น
ออลสตาร์
ผู้เล่นทรงคุณค่า

เส้นทางของ Jr. NBA ประกอบด้วยสี่ระดับ ในแต่ละระดับจะมีวิธีการ เนื้อหา ทักษะ และการฝึกซ้อม รูปแบบเฉพาะที่ผนวกและสอน ABCD ของ Jr. NBA


เส้นทางการฝึกสอนของ Jr. NBA

วิธีการ ทำงาน
หลักสูตร Jr. NBA เกิดขึ้นบนเส้นทางของชุดแผนการฝึกซ้อม 12 ชุดในแต่ละระดับจากทั้งหมดสี่ระดับ มีการพัฒนาเส้นทางเพื่อให้ผู้เล่นและโค้ชเรียนรู้และสอนเกมการเล่นให้มีการพัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติและยาวนาน ในแต่ละระดับจะมีรายการทักษะที่ระบุถึงทักษะจำเพาะที่ผู้เล่นต้องเรียนรู้และพัฒนาก่อนก้าวไปยังทักษะและการฝึกซ้อมที่ท้าทายมากขึ้นในระดับถัดไป ทักษะที่มีการสอนในแต่ละระดับไม่เพียงยึดตามความสามารถทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์เกมของผู้เล่นด้วย

ระดับใด ที่มีความ เหมาะสม
หากคุณไม่แน่ใจว่าผู้เล่น/ทีมเหมาะสมกับระดับใดในเส้นทาง คุณต้องประเมินพวกเขาก่อนเพื่อเข้าใจถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขา

หลังจากประเมินผู้เล่นแล้ว คุณจะสามารถระบุวิธีช่วยผู้เล่น/ทีมแต่ละราย ลงความเห็นได้ว่าผู้เล่น/ทีมเหมาะกับระดับในเส้นทาง (โดยใช้รายการทักษะ) จากนั้นพัฒนาแผนและเป้าหมายสำหรับการพัฒนาผู้เล่น/ทีม

ยอมรับว่าอาจใช้เวลาหลายปีในการเห็นผู้เล่น/ทีมมีทักษะก้าวหน้าในแต่ละระดับอย่างไม่ยากลำบาก ท้าทายผู้เล่น/ทีมในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งความอดทนเมื่อตัดสินใจที่จะเพิ่มทักษะ การฝึกซ้อม และแนวคิดใหม่ในระดับถัดไปของเส้นทาง

โปรดทราบว่าแผนการฝึกซ้อมในหลักสูตรนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวอย่างของ ความก้าวหน้า แผนการฝึกซ้อมของคุณอาจมีความก้าวหน้าแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เล่น/ทีม จำนวนการฝึกซ้อม ความถี่ของการฝึกซ้อม และความยาวของฤดูกาล

การเปลี่ยนผ่าน
สิ่งที่สำคัญมากประการหนึ่งสำหรับโค้ช คือ การส่งผ่านจากการฝึกซ้อมหนึ่งไปยังอีกการฝึกซ้อมหนึ่ง หลายการฝึกซ้อมควรมีการส่งผ่านไปยังการฝึกซ้อม ถัดไปโดยไม่สะดุด แต่ถ้าคุณต้องการเวลาเตรียมพร้อมสำหรับการฝึกซ้อมถัดไป คุณสามารถใช้การส่งผ่านได้หลากหลายแบบ ตัวอย่างหนึ่งที่เราสนับสนุนให้โค้ชใช้ คือ การให้ผู้เล่นเดินรอบสนามแข่ง 1 รอบ เมื่อครบรอบแล้วผู้เล่นและโค้ชก็พร้อมสำหรับการฝึกซ้อมถัดไปแล้ว

น้ำ
เราไม่มีการระบุในทางปฏิบัติว่าคุณควรพักดื่มน้ำเมื่อใด เราคิดว่าโค้ชสามารถเข้าใจความต้องการของผู้เล่นในขณะนั้นได้ดีที่สุด และสามารถตัดสินใจได้เต็มที่ว่าเมื่อใดควรให้พักดื่มน้ำ ในขณะเดียวกันเราสนับสนุนให้พักดื่มน้ำเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เล่นไม่มีอาการขาดน้ำ

ลูกโทษ
แผนการฝึกซ้อมของเราแทบจะไม่มีการสั่งว่าเมื่อใดผู้เล่น/ทีมควรชู้ตลูกโทษ เป็นอีกครั้งที่เรารู้สึกว่าโค้ชสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินใจและใส่การชู้ตลูกโทรเมื่อพวกเขารู้สึกว่าเหมาะสม

ผู้เล่น NBA ยังฝึกซ้อมอยู่
โปรดจำไว้ว่า การฝึกสอนผู้เล่น/ทีมในระดับ MVP ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ควรฝึกทักษะที่สอนในระดับมือใหม่ แบบจำลองของเราจะช่วยให้คุณสามารถสอนทักษะ การฝึกซ้อม และแนวคิดขั้นสูงแต่ไม่มองข้ามหลักการพื้นฐานของเกมที่ต้องรักษาไว้ ตัวอย่างเช่น ท่าทางการชู้ตที่มีการสอนในระดับมือใหม่ แต่ผู้เล่นในระดับสูงขึ้น (รวมถึงผู้เล่น NBA) ยังใช้ในการฝึกซ้อมต่อไป

แนวทางสำหรับเยาวชนในบาสเกตบอล NBA และ USA
บาสเกตบอล NBA และ USA เป็นพันธมิตรในการพัฒนาแนวทางที่ออกแบบ ขึ้นเพื่อส่งเสริมประสบการณ์บาสเกตบอลของเยาวชนอย่างสร้างสรรค์และดีต่อสุขภาพ แนวทางเหล่านี้ให้ความสำคัญกับสุขภาพและสุขภาวะของนักกีฬารุ่นเยาว์แต่เพิ่มพูนความสนุกสนาน การมีส่วนร่วม และการพัฒนาในเกมกีฬา โปรดดูแนวทางในส่วนถัดไป

แนวทางการเข้าร่วมการแข่งขันที่แนะนำ

อายุ เกม ความยาว เกม ต่อสัปดาห์ การฝึกซ้อม ความยาว # การฝึกซ้อม ต่อสัปดาห์
อายุ 7-8 ปี 20-28 นาที 1 30-60 นาที 1
อายุ 9-11 ปี 24-32 นาที 1 to 2 45-75 นาที 2
อายุ 12-14 ปี 28-32 นาที 2 60-90 นาที 2 to 4
เกรด 9-12 32-36 นาที 2 to 3 90-120 นาที 3 to 4

แนวทางการเข้าร่วมการแข่งขันสูงสุด

อายุ # เกม/วัน # ชั่วโมงต่อสัปดาห์ใน การแข่งขันบาสเกตบอล
อายุ 7-8 ปี 1 3 ชั่วโมง
อายุ 9-11 ปี 2* 5 ชั่วโมง
อายุ 12-14 ปี 2* 10 ชั่วโมง**
เกรด 9-12 2* 14 ชั่วโมง**

แนวทางการมีส่วนร่วมสูงสุดที่แจกแจงไว้ข้างต้นมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นขอบเขตการเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลของนักกีฬารุ่นเยาว์ เป็นไปได้ว่าการเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลที่อยู่ในขอบเขตสูงสุดแต่เกินกว่าระดับที่แนะนำยังคงเป็นเรื่องไม่เหมาะสมในแง่สุขภาพและสุขภาวะ อย่างไรก็ตามปัญหานี้ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม

* ผู้เล่นบาสเกตบอลเยาวชน ผู้ปกครอง และโค้ชควรแสดงถึงความระมัดระวังในการจัดตารางเวลาหรือการเข้าร่วมการแข่งขันที่มากกว่าหนึ่งเกมต่อวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีวันที่ต่อเนื่องกัน หากนักกีฬาเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันหรือทัวร์นาเมนต์ที่มีเกมการแข่งขันมากกว่าหนึ่งเกมต่อวันและต่อเนื่องกันหลายวัน ผู้เล่นควรมีเวลาพักเพิ่มเติมจากกิจกรรมกีฬาหลังจบการแข่งขัน เพื่อให้ร่างกายได้พื้นตัว

** ขอแนะนำว่า นักกีฬารุ่นเยาว์ในช่วงอายุดังกล่าวที่กำลังจะครบขีดจำกัดชั่วโมงสูงสุด ต้องไม่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอื่นควบคู่กันไป

แนวทางการ หยุดพัก

อายุ # วันพัก ต่อสัปดาห์ ขั้นต่ำ จำนวนเดือนสูง สุดต่อปีในการแข่ง ขันบาสเกตบอล จำนวนชั่วโมง นอนหลับต่อคืน ที่แนะนำ
อายุs 7-8 ปี 2 4 เดือน 9-12 ชั่วโมง
อายุs 9-11 ปี 2 5 เดือน 9-12 ชั่วโมง
อายุs 12-14 ปี 1 7 เดือน 8-10 ชั่วโมง*
เกรด 9-12 1 9-10 เดือน 8-10 ชั่วโมง

* สำหรับเด็กอายุ 12 ปี ขอแนะนำให้นอนพักผ่อน 9-12 ชั่วโมง

NBA แนะนำ
เลื่อนเวลาการเป็นผู้เชี่ยวชาญกีฬาบาสเกตบอลออกไปจนกว่าจะมีอายุอย่างน้อย 14 ปี

การเล่นกีฬาที่หลากหลายช่วยให้เด็กมีเพื่อนใหม่และได้พัฒนาทักษะใหม่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์แนะนำการสุ่มเลือกกีฬาในช่วงแรก และเลื่อนเวลาการมีความชำนาญในกีฬาประเภทเดียวออกไปจกว่าจะเข้าสู่ช่วงกลางถึงปลายของวัยรุ่น ไม่ควรมองว่าการเล่นกีฬาที่หลากหลายจะทำให้ล้าหลังคนอื่น แต่ให้มองว่าเป็นการสร้างรากฐานของความสำเร็จในอนาคต มีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการมีความเชี่ยวชาญในกีฬาตั้งแต่ยังเล็กไม่เป็นปัจจัยในการสร้างผลงานระดับเลิศ

การสุ่มเลือกกีฬา ซึ่งมีลักษณะการเข้าร่วมในกีฬาหลากหลายประเภทในช่วงวัยเด็ก เป็นการมอบโอกาสให้นักกีฬารุ่นเยาว์ได้มีโอกาสค้นพบกีฬาที่อาจเหมาะกับเขาหรือเธอมากที่สุด มีประโยชน์ที่แสดงให้เห็นแล้วมากมายจากการสุ่มเล่นกีฬาหลากหลายประเภท:

  • การมีส่วนร่วมในกีฬาระยะยาว
  • มีความสุขมากกว่าและมีประสบการณ์กีฬาในเชิงบวกตั้งแต่เล็ก
  • มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมที่แข็งแรง
  • การถ่ายโอนทักษะที่ได้มาจากหลากหลายประเภทกีฬาไปยังกีฬาหลักหากมีความเชี่ยวชาญเกิดขึ้น

การวิจัยปัจจุบันไม่สนับสนุนมุมมองที่ว่าความเชี่ยวชาญในกีฬาประเภทเดียวตั้งแต่เล็กเป็นสิ่งจำเป็นหรือเพียงพอที่จะสร้างผลงานชั้นเลิศในการแข่งขันระดับสูง อันที่จริงแล้วความเชี่ยวชาญในกีฬาประเภทเดียวตั้งแต่ยังเล็กในกีฬาบาสเกตบอลและในกีฬาที่เล่นเป็นทีมอื่น ๆ อาจเป็นผลเสียต่อการสร้างผลงานชั้นเลิศในระยะยาว

นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่จะเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่อายุยังน้อยเมื่อเทียบกับนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในระดับที่ค่อนข้างต่ำกว่า เมื่อกล่าวถึงกีฬาบาสเกตบอลและกีฬาที่ใช้ลูกบอลประเภทอื่น บ่อยครั้งที่นักกีฬาระดับโลกมักจะเลื่อนการมีความเชี่ยวชาญในกีฬาประเภทเดียวออกไปจนกว่าจะมีอายุ 16 ปีหรือหลังจากนั้น